Wyniki wyszukiwania dla "amazon-ec2"

8 odpowiedzi

AWS Load Balancer ze statycznym adresem IP

1 odpowiedź

aws CloudFormation AWS :: EC2 :: Instance BlockDeviceMappings i Volumes

Jestem trochę zmieszany co do dwóch właściwości AWS :: EC2 :: Instance:

1 odpowiedź

Ubuntu AMI nie ładuje danych użytkownika

Próbuję załadować dane użytkownika do Ubuntu 12.04 LTS AMI (ami-a29943cb, ale próbowałem kilku innych bezskutecznie) poprzez ecoto.run_instances z boto (...,...

1 odpowiedź

Problemy z uwierzytelnianiem API R + httr i EC2

Chciałbym użyć pakietu R

2 odpowiedź

Różni się w zależności od wykorzystania Amazon EC2

Na tej podstawie: Reserved Instances można zakupić na okres 1 lub 3 lat, a jednorazowa opłata za instancję nie podlega zwrotowi. Instancje zarezerwowane do l...

4 odpowiedź

Ochrona hasłem mojej strony internetowej

Niedawno stworzyłem nową instancję Amazon EC2 przy użyciu Amazon Linux AMI. Jaki jest najlepszy sposób zmuszenia użytkownika uzyskującego dostęp do domeny do...

4 odpowiedź

Jak uzyskać listę instancji EC2 z Amazon PHP SDK 2?

Jak uzyskać listę instancji Amazon EC2 pasujących do niektórych filtrówAWS SDK dla PHP 2?

2 odpowiedź

Zasoby Capistrano 3: prekompilacja zajmuje godziny. Zatrzymuje się w pliku css

2 odpowiedź

EC2 przychodzące z grupy bezpieczeństwa nie działa - co zrobiłem źle?

Mam dwie instancje.IOne znajduje się w us-east-1b i znajduje się w grupie bezpieczeństwa „bamboo”ITwo znajduje się w us-east-1c i znajduje się w grupie bezpi...

2 odpowiedź

OpenCV w chmurze