Wszystkie pytania przez #url-rewrite-module

5 odpowiedzi

Przepisz IIS nie działa (ale przekierowanie nie)

1 odpowiedź

Moduł przepisywania IIS i aplikacje podrzędne

1 odpowiedź

Moduł przepisywania Microsoft - Wymuś www na url Lub usuń www z adresu URL

2 odpowiedź

Jak uzyskać dostęp do treści żądania w dostawcy przepisywania IIS?

Napisałem niestandardowego dostawcę przepisywania przy użyciu

2 odpowiedź

Przepisz adres URL IIS nie działa z ciągiem zapytań

Myślałem, że to całkiem proste, ale odmawia pracy. Stary adres URL tohttp://www.site.com/?q=node/17Musi przekierować dohttp://www.site.com. Nie muszę się mar...

1 odpowiedź

Jak wykluczyć katalog z przepisywaniem adresów URL IIS?

2 odpowiedź

Przepisz podfolder do poddomeny w web.config

Próbuję napisać regułę przepisywania dla następującego scenariusza.Użytkownik próbuje załadować to zdjęcie:

5 odpowiedzi

Przepisz URL IIS: Dodaj końcowy ukośnik z wyjątkiem .html i .aspx

Dodawanie końcowego ukośnika do wszystkich adresów URL za pomocą modułu do przepisywania adresów URL IIS jest szeroko rozpowszechnione, ale jak to zrobićdoda...