Wyniki wyszukiwania dla "jquery-ui"

3 odpowiedź

jQueryUI draggable ustawia „position: relative” w moich przeciągalnych divach

Mam dziwny problem z przeciąganiem jQuery dziś rano, zastanawiam się, czy ktoś inny się z tym spotkał.Mam wiele małych div wewnątrz dużego div. Są one pozycj...

3 odpowiedź

jquery validate dodaj metodę do sprawdzania poprawności datetime

Używam wtyczki datetimepicker, którą znalazłemtutaj który działa całkiem dobrze.Jedynym problemem jest teraz to, że przerywa standardową walidację daty dołąc...

1 odpowiedź

Problemy z dodaniem klasy do okna dialogowego jquery ui

Próbuję dodać dodatkową klasę do mojego okna dialogowego jQuery za pomocą

1 odpowiedź

Jquery .toggle code replacement

Mam (miałem) przycisk na mojej stronie internetowej, który przełączał się między szerokim i wąskim układem artykułów. Od JQuery 1.9 nie działa to z powodu pr...

1 odpowiedź

Przycisk sortowania Jquery UI nie działa jako uchwyt

Staram się sortować

4 odpowiedź

Autouzupełnianie JQuery, wypełnij danymi z pHp json

1 odpowiedź

Autouzupełnianie Jquery zaczyna się od pierwszego znaku

Myślę, że ktoś o to poprosił, ale nie mogę go zmusić do pracy z moim skryptem. Kiedy zaczynam pisać w polu wprowadzania i na przykład zaczynam od litery A, o...

3 odpowiedź

Suwak Jquery UI - Wprowadź wartość i suwak Przesuń do lokalizacji

Zastanawiałem się, czy ktoś nie znalazł rozwiązania lub przykładu, aby rzeczywiście wypełnić pole wprowadzania suwaka i przesunąć go do odpowiedniej pozycji ...

13 odpowiedzi

Responsywne okno dialogowe jQuery UI (i poprawka dla błędu maxWidth)

W wielu witrynach wykorzystujących interfejs jQuery UI istnieje kilka poważnych niedociągnięć, które należy przezwyciężyć, ponieważ interfejs jQuery UI nie o...

2 odpowiedź

JQuery UI Spinner z literami A-Z lub innym niestandardowym zakresem