Wyniki wyszukiwania dla "jquery-ui"

1 odpowiedź

jak zaimplementować niestandardowe grupowanie w jqGrid

3 odpowiedź

Jak wykluczyć element z przeciągania na liście sortowalnej?

Jak mogę wykluczyć element z listy sortowalnej? Na przykład istnieje element o nazwie klasy „uwaga”, który janie chcę byćprzeciągalny?

1 odpowiedź

dodaj moduł obsługi zdarzenia do datepicker interfejsu użytkownika jquery po jego utworzeniu

Mam następujący scenariusz:W moim masterpage mam:

9 odpowiedzi

jquery UI Sortowanie przy pomocy tabeli i szerokości tr

4 odpowiedź

Dowiedz się, czy wysokość HTML jest ustawiona według stylu lub zawartości

Mam 2 divy:

5 odpowiedzi

jQuery UI: jak zmienić kolor paska ProgressBar?

2 odpowiedź

jQuery UI 2 datepickers i wybór zakresu

Próbuję połączyć 2 datepickery, aby umożliwić użytkownikowi wybór zakresu dat.Stworzyłem taki kod:

4 odpowiedź

Tabele sortowania UI Nest jQuery

Czy istnieje sposób na zagnieżdżenie sortable jQuery? Jak w zagnieżdżonych kontenerach, nie w sensie zagnieżdżonej listy.

3 odpowiedź

Suwak Jquery UI - Wprowadź wartość i suwak Przesuń do lokalizacji

Zastanawiałem się, czy ktoś nie znalazł rozwiązania lub przykładu, aby rzeczywiście wypełnić pole wprowadzania suwaka i przesunąć go do odpowiedniej pozycji ...

1 odpowiedź

jak przekazać ukryty identyfikator za pomocą json w autouzupełnianiu jquery ui?