Wyniki wyszukiwania dla "gpu"

1 odpowiedź

Duże mnożenie macierzy na gpu

Muszę zaimplementować mnożenie macierzy na GPU z CUDA dla dużych macierzy. Rozmiar każdej macierzy jest większy niż pamięć GPU. Myślę, że potrzebuję algorytm...

2 odpowiedź

Równoległy tensor Kroneckera na procesorach graficznych wykorzystujących CUDA

Pracuję w parallelise [ten plik] [1] na GPU używając [plik PTX z matlab parallel.gpu.CUDAkernel] [2]. Mój problem z [kron tensor product] [3] jest następując...

3 odpowiedź

NV_path_rendering alternatywa [zamknięte]

2 odpowiedź

Odpowiednik cudaGetErrorString dla cuBLAS?

Środowisko wykonawcze CUDA ma funkcję wygodną

2 odpowiedź

Jakie dokładnie części CSS3 są przyspieszane przez GPU?

Czytałem kilka odniesień, takich jak „X to akceleracja GPU”, a „Y to nie akceleracja GPU”, ale nie mogę znaleźć pełnej listy. Codokładny części CSS3 są przys...

1 odpowiedź

jak rzucić thrust :: device_vector <int> na surowy wskaźnik

Mam pchnięcie

2 odpowiedź

MPI + GPU: jak połączyć dwie techniki

1 odpowiedź

Jak wyłączyć lub zmienić limit czasu dla GPU pod linuxem?

Czy ktoś wie, jak wyłączyć lub zmienić limit czasu dla jąder CUDA w Ubuntu 12.10? (W obecnych wersjach systemu Windows można ustawić limit czasu w rejestrze)...

1 odpowiedź

nie można przejść do funkcji __global__ za pomocą cuda

Napisałem kod na Nsight, który się kompiluje i można go uruchomić, ale nie można ukończyć pierwszego uruchomienia.Dziwne jest to, że kiedy uruchomię go w try...

1 odpowiedź

Modyfikowanie rejestru w celu zwiększenia limitu czasu GPU, Windows 7