Wyniki wyszukiwania dla "httpclient"

2 odpowiedź

Brak MediaTypeFormatter do odczytu obiektu typu „String” z treści typu nośnika „text / plain”

Taka jest sytuacja:Jest to zewnętrzna usługa internetowa wServoy i chcę korzystać z tej usługi w aplikacji ASP.NET MVC.Za pomocą tego kodu próbuję uzyskać da...

1 odpowiedź

Solr - tworzy instancję HttpSolrServer za pomocą Httpclient

3 odpowiedź

jak programowo sprawdzić datę ważności certyfikatu SSL w Javie

1 odpowiedź

HttpClient ThreadSafeClientConnManager zgłasza „Reset połączenia”

1 odpowiedź

org.apache.http.client.ClientProtocolException

3 odpowiedź

Jak dodać, ustawić i uzyskać nagłówek na żądanie HttpClient?

3 odpowiedź

Android HttpClient i pliki cookie

Mam problem z HttpClient w Androidzie: Korzystając z następującego kodu, chcę używać plików cookie, które zostały już wcześniej ustawione, logując się przez ...

3 odpowiedź

HttpClient.execute rzuca OutOfMemoryError

2 odpowiedź

.NET 4.5 HttpClient PUT lub POST przez SSL zawsze zawodzi

Mam straszny czas na rozwiązywanie tego problemu. Mam też straszny czas odtwarzając go konsekwentnie z jednej aplikacji do drugiej.W pewnych okolicznościach,...

5 odpowiedzi

Dlaczego warto używać HttpClient do synchronicznego połączenia

Buduję bibliotekę klas do interakcji z API. Muszę zadzwonić do API i przetworzyć odpowiedź XML. Widzę korzyści płynące z używania