Wyniki wyszukiwania dla "wikidata-api"

2 odpowiedź

Pobieranie linków Interlanguage z eksportowanego artykułu z Wikipedii?

Zwykłem pobierać łącza międzyjęzykowe z eksportowanego artykułu z Wikipedii, analizując eksport przy użyciu niektórych wyrażeń regularnych.W fazie 1Projekt W...