Wyniki wyszukiwania dla "angular-ui-router"

1 odpowiedź

AngularJS, animacje z routerem ui, które wersje działają?

Wystąpiły pewne niezgodności

2 odpowiedź

Angular-Ui-Router, zagnieżdżone nazwane widoki - co robię źle?

Próbuję zaimplementować bardzo prosty przykład, używając zagnieżdżonych nazwanych widoków przy użyciu routera ui, i nie mogę go uruchomić. Jeśli ktoś mógłby ...

4 odpowiedź

Kątowy router ui pobiera asynchroniczne dane z rozstrzygnięciem

Chcę wyświetlić formularz z danymi odpowiadającymi edytowanemu elementowi. używam

3 odpowiedź

AngularJS / ui-router: $ state.go nie działa w ng-click

2 odpowiedź

Kątowy router ui - jak uzyskać dostęp do parametrów w zagnieżdżonym, nazwanym widoku, przekazanym z szablonu nadrzędnego?

Hi Próbuję uzyskać dostęp do parametru w kontrolerze „ViewWorklogCrtl” podczas korzystania z routera ui i uruchamiania go w trudnej sytuacji.Zasadniczo mój s...

4 odpowiedź

Trasa główna w routerze ui

2 odpowiedź

Uzyskaj dostęp do $ stateParams nowego stanu w usłudze zwanej funkcją rozstrzygania za pomocą routera UI

Czy istnieje sposób na dostęp

6 odpowiedzi

W przeciwnym razie na StateProvider

Używając routera kątowego-ui, jak mogę korzystać zw przeciwnym razie metoda na$ stateProvider lub jak mogę go w ogóle używać?

5 odpowiedzi

Jak uzyskać dostęp do właściwości „resolver” stanu głównego routera UI z $ stateChangeStart?

Próbuję zaimplementować w mojej aplikacji system sprawdzania autoryzacji użytkownika i sprawdzania dostępu, jednak wciąż uderzam w blokady dróg. Myślę, że ty...

6 odpowiedzi

AngularJS: przekazuj obiekt do stanu za pomocą routera ui