Wyniki wyszukiwania dla "angular-ui-router"

2 odpowiedź

Kątowy router ui - jak uzyskać dostęp do parametrów w zagnieżdżonym, nazwanym widoku, przekazanym z szablonu nadrzędnego?

Hi Próbuję uzyskać dostęp do parametru w kontrolerze „ViewWorklogCrtl” podczas korzystania z routera ui i uruchamiania go w trudnej sytuacji.Zasadniczo mój s...

4 odpowiedź

Odwołaj Router Kątowy UI $ stateChangeStart do czasu otrzymania odpowiedzi autoryzacji serwera

Mam aplikację Angular używającą routera UI, w której próbuję zweryfikować token użytkownika, jeśli taki istnieje, podczas działania aplikacji. Sprawdzam równ...

4 odpowiedź

ui-router: trasa bez szablonu widoku

Czy możliwe jest ustawienie trasy w

2 odpowiedź

Jak sprawić, by ui-sref Angular Routera ui działał w szablonie dyrektywy?

Zasadniczo próbuję zmienić / dostosować zachowanie ui.bootstrap.accordion. Wszystko działa, z wyjątkiem integracji z routerem ui.Oto sposób, w jaki chcę używ...

3 odpowiedź

(Angular-ui-router) Pokaż animację ładowania podczas procesu rozwiązywania

Jest to pytanie dwuczęściowe:Używam właściwości resolve wewnątrz $ stateProvider.state (), aby pobrać pewne dane serwera przed załadowaniem kontrolera. Jak m...

3 odpowiedź

Czy kontroler może dziedziczyć zakres z kontrolera nadrzędnego podczas używania routera ui

Mam następujące:

6 odpowiedzi

AngularJS: przekazuj obiekt do stanu za pomocą routera ui

5 odpowiedzi

Jak uzyskać dostęp do właściwości „resolver” stanu głównego routera UI z $ stateChangeStart?

Próbuję zaimplementować w mojej aplikacji system sprawdzania autoryzacji użytkownika i sprawdzania dostępu, jednak wciąż uderzam w blokady dróg. Myślę, że ty...

3 odpowiedź

AngularJS / ui-router: $ state.go nie działa w ng-click

10 odpowiedzi

zatrzymaj nawigację angular-ui-router, aż obietnica zostanie rozwiązana

Chcę zapobiec migotaniu, które ma miejsce, gdy nastąpi przekroczenie limitu czasu na szynach, ale kątowy nie wie aż do następnego błędu autoryzacji z zasobu....