Wyniki wyszukiwania dla "nslayoutmanager"

1 odpowiedź

Korzystanie z NSGlyph i przydzielanie pamięci

w metodzie śledzenia przerw liniiczęsto, dlaNSTextView

1 odpowiedź

Używanie kalkulatora do podświetlania tekstu w widoku UITextView obejmującym wiele linii

3 odpowiedź

UITextView zmiany contentSize i NSLayoutManager w iOS7

Problem:

3 odpowiedź

W moim programowo utworzonym UITextView (zainicjowanym za pomocą NSTextContainer) właściwość .text ma zawsze wartość zero

1 odpowiedź

zastąp menedżera układu uitextview

1 odpowiedź

UITableView w iOS 7 nie przewija się do poprawnej lokalizacji podczas edycji UITextView w komórce

Mam widok tabeli ze statycznymi komórkami. Jedna komórka zawiera