Wyniki wyszukiwania dla "input-buffer"

1 odpowiedź

Czy fseek (stdin, 1, SEEK_SET) lub rewind (stdin) może być użyty do opróżnienia bufora wejściowego zamiast nieprzenośnego fflush (stdin)?

Odkąd odkryłem