Wyniki wyszukiwania dla "cox-regression"

1 odpowiedź

Coxph () Macierz X uważana za liczbę pojedynczą;

Mam problemy z używaniem koksów (). Mam dwie zmienne kategoryczne: „tecnologia” i „pais” i chcę ocenić możliwy wpływ interakcji „pais” na „tecnologia”. „Tecn...