Wyniki wyszukiwania dla "oledb"

5 odpowiedzi

Optymalny sposób na odczyt pliku Excel (.xls / .xlsx)

1 odpowiedź

Brakująca biblioteka do odniesienia typów połączeń OLEDB

Mam następujący fragment koduBlog zespołu SSIS rzucić typ połączenia OLEDB, aby mógł być używany przez metodę AcquireConnection (). Teraz nie jestem pewien, ...

1 odpowiedź

Błąd składni w instrukcji INSERT INTO podczas zapisywania do programu Access

Próbuję napisać program, w którym mogę zapisywać dane do bazy danych Access DB, ale wciąż pojawia się błąd „Błąd składniowy w instrukcji INSERT INTO”.

6 odpowiedzi

Odczyt pliku tekstowego rozdzielanego przecinkami do C # DataTable, kolumny zostają obcięte do 255 znaków

Importujemy z CSV do SQL. W tym celu czytamy plik CSV i zapisujemy do tymczasowego pliku .txt za pomocą schema.ini. (Nie jestem jeszcze pewien, dlaczego dokł...

1 odpowiedź

SSIS: Filtrowanie wielu identyfikatorów GUID ze zmiennej łańcuchowej jako parametru w przepływie danych Źródło OLE

3 odpowiedź

Pomiń nazwane parametry z OleDbCommand [closed]

Mam prostą procedurę składowaną, która pobiera 6 parametrów. Powiedzmy, że są

1 odpowiedź

„Niezgodność typu danych w wyrażeniu kryteriów.” Błąd

Dostaję „Niezgodność typu danych w wyrażeniu kryteriów”. błąd podczas uruchamiania tego kodu w jednej bazie danych, ale działa doskonale w innej bazie danych...

4 odpowiedź

Jak zainstalować sterownik DB2 ODBC lub OLEDB

Zainstalowałem już IBM DB2 Database Express w systemie Windows 7 Pro.Teraz chciałbym utworzyć mój kod C #, aby wybrać / wstawić / zaktualizować rekordy w tab...

2 odpowiedź

Załaduj csv do oleDB i wymuś na wszystkie wyprowadzone typy danych

11 odpowiedzi

Używanie programu Excel OleDb do pobierania nazw arkuszy NA ZAMÓWIENIU

Używam OleDb do czytania ze skoroszytu programu Excel z wieloma arkuszami.Muszę przeczytać nazwy arkuszy, ale potrzebuję ich w kolejności, w jakiej zostały z...