Wyniki wyszukiwania dla "android-dialogfragment"

4 odpowiedź

Android DialogFragment onViewCreated not call

Korzystam z biblioteki kompatybilności z Androidem (wersja 4, wersja 4). W niestandardowym oknie dialogowym Metoda przesłonięta onViewCreated nie jest wywoły...

5 odpowiedzi

Wewnętrzna klasa fragmentu powinna być statyczna

mam

4 odpowiedź

Jak wykonać akcję po kliknięciu przycisku pozytywnego DialogFragment

3 odpowiedź

Podgląd tekstu: używając stylu tytułu okna dialogowego: @android: style / TextAppearance.DialogWindowTitle

Obecnie próbuję zbudować własny motyw DialogFragment.Jednym z moich wymagań jest użycie ikony po prawej stronie tytułu.Pierwszy pomysłPo prostu:

3 odpowiedź

Nie można uzyskać przejrzystego DialogFragment

Mam fragment fragmentu, który wygląda tak.

16 odpowiedzi

Jak utworzyć niestandardowe okno dialogowe w systemie Android?

3 odpowiedź

W jaki sposób mogę przekazać dane z aktywności do okna dialogowego dialog, które wywołało działanie?

W mojej aplikacji mam formularz, który użytkownik wypełnia. Naciśnięcie „Zapisz” spowoduje zapisanie danych do lokalnej bazy danych. Chcę dodać okno dialogow...

4 odpowiedź

ViewPager w DialogFragment - IllegalStateException: Fragment nie ma widoku

1 odpowiedź

AutoCompleteTextView zezwala tylko na sugerowane opcje

6 odpowiedzi

Jak poprawnie odrzucić DialogFragment?

Doktorzy mówią to za