Wyniki wyszukiwania dla "dylib"

1 odpowiedź

Kopiowanie biblioteki dynamicznej (.dylib) do struktury (.framework)

2 odpowiedź

łączenie i używanie biblioteki C ++ z aplikacją Objective-C

4 odpowiedź

Jak utworzyć dynamiczną bibliotekę (dylib) z Xcode?

1 odpowiedź

Skompiluj prosty przykład ZeroMQ C w świecie hello, skompiluj flagi?

Próbując skompilować przykład hello_world.c z samouczka zeromq:http://zguide.zeromq.org/page:all#Ask-and-Ye-Shall-Receive Jestem pewien, że mam wszystko zain...

3 odpowiedź

dynamiczne biblioteki w XCode

Próbuję utworzyć aplikację mac w XCode, która ma część implementacji w dynamicznej bibliotece.Dodałem nowy cel (biblioteka dynamiczna) do mojego projektu kak...

3 odpowiedź

Łączenie z dynamiczną biblioteką na komputerze Mac z pełną ścieżką

3 odpowiedź

dziwny ios libprotobuf.dylib powoduje awarię

mam swój własny protobuf skompilowany w projekcie (w głównym celu, a nie w lib), ale znalazłem awarię, która jest spowodowana przez kod protobuf w libprotobu...

2 odpowiedź

Łączenie plików .dylib z plikami wykonywalnymi mono

Mam aplikację i chciałbym dołączyć do niej konkretny dylib. Używam „dylibbundler”, aby skopiować dylib wraz z zależnościami do folderu wykonywalnego. Oto pol...

3 odpowiedź

Obsługa „dyld: leniwe powiązanie symbolu nie powiodło się: błąd nie znaleziono symbolu”, gdy nm nie znajduje symbolu

Mam gruby (32- i 64-bitowy) plik binarny o nazwie Intel

2 odpowiedź

Kompilacja i łącze biblioteki dynamicznej iOS 6.1