Wyniki wyszukiwania dla "exception-handling"

8 odpowiedzi

Obsługuj wyjątki generatora w swoim kliencie

6 odpowiedzi

Dlaczego wyjątek win32 nie jest przechwytywany przez mechanizm obsługi wyjątków c #

Mam aplikację winforms. Informuje, że zaczyna się od Program.cs, gdzie mamy main () zdefiniowane. Umieściłem ten kod w bloku try-catch.

2 odpowiedź

Obsługuj ViewExireException / ajax i wyświetl okno dialogowe Primefaces

4 odpowiedź

Try-with-resources: Czy muszę rzucać lub łapać wyjątki metody close ()? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Zamknij zasoby cicho, korzystając z zasobów próbnych 3 odpowiedziProszę poprawić mnie, jeśli jest to błędne: w instrukcji t...

2 odpowiedź

Jak mogę obsługiwać wyjątki za pomocą Spring Data Rest i PagingAndSortingRepository?

1 odpowiedź

SQLiteConstraintException nie wchodzi do catch

Po uruchomieniu tego kodu mam wewnątrz db.insert wyjątek:

1 odpowiedź

Jak dynamicznie wykonywać komendę PostgreSQL RAISE

Jak podnieść błąd z instrukcji SQL PostgreSQL, jeśli spełniony jest jakiś warunek?Próbowałem kodu poniżej, ale dostałem błąd.

12 odpowiedzi

Jak złapać wyjątek wskaźnika zerowego? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Wyłapywanie wyjątków naruszenia zasad dostępu? 8 odpowiedzi

2 odpowiedź

Przechwytywanie wyjątków za pomocą innej procedury obsługi aplikacji REST

7 odpowiedzi

jak złapać wyjątek widoku MVC?

W kontrolerze try ... catch może przechwycić wyjątek. Jak uchwycić wyjątek? na przykład widok może mieć kod taki jak: