Wyniki wyszukiwania dla "mac-app-store"

6 odpowiedzi

Problem z aplikacją Xcode 5

7 odpowiedzi

Które numery wersji / kompilacji aplikacji iOS MUSZĄ być zwiększane po wydaniu App Store?

Pola wersji / kompilacji dla aplikacji na iOS obejmują:"Wersja"CFBundleShortVersionString (String - iOS, OS X) określa numer wersji wydania pakietu...

1 odpowiedź

Czy jest jakiś sposób, aby moja aplikacja Mac na piaskownicy miała dostęp tylko do odczytu do plików w ~ / Library?

Jestem trochę zmieszany z piaskownicą. czy to możliwe?Dzięki!

2 odpowiedź

Piaskownica - zabij Operacja niedozwolona

Piszę małą aplikację na Maca (w Obj-C), która uruchamia następujące polecenie: