Wyniki wyszukiwania dla "castle-dynamicproxy"

3 odpowiedź

Jakie są różnice między LinFu.DynamicProxy a Castle.DynamicProxy?

Patrzę na dodawanie logiki do biblioteki, nad którą pracuję, co wymagałoby użycia Dynamic Proxy. Chciałbym uzyskać porady od użytkowników, którzy korzystali ...

3 odpowiedź

Castle DynamicProxy: Uzyskaj nieprocesowany obiekt

1 odpowiedź

Przechwytywanie za pomocą Ninject. Nie można załadować IProxyRequestFactory

Uczę się używać wzorca Ninject i Interceptor.Mam następujący przechwytujący.

1 odpowiedź

Interceptor Castle DynamicProxy ma problemy z różnymi zespołami