Wyniki wyszukiwania dla "signature"

7 odpowiedzi

Const najwyższego poziomu nie wpływa na podpis funkcji

Z wersji C ++ Primer 5th Edition:

5 odpowiedzi

Jakie są poprawne podpisy dla funkcji main () C?

Czym naprawdę są poprawne podpisy dla głównej funkcji w C? Wiem:

2 odpowiedź

Użycie SetFilePointer w C # odblokowało stos

Ok, używam funkcji SetFilePointer w C # z .NET 4.0. Poniżej znajdują się dllimporty, które zwykłem nazywać tą funkcją:

2 odpowiedź

WCF SOAP 1.1 i WS-Security 1.0, uwierzytelnianie transportu certyfikatu klienta, certyfikat usługi dla podpisu treści wiadomości ,okenToken, hasło Digest, Nonce

Streszczenie: Pracuję na kliencie .NET 4.0 WCF do korzystania z usługi WWW (DataPower, usługa Java na drugim końcu) przy użyciu SOAP 1.1 i WS-Security 1.0. K...

1 odpowiedź

Jak uzyskać nazwy wersji AcroField w iText?

2 odpowiedź

Znaczenie wskaźników trybu instancji w argumentach predykatów Prologu

3 odpowiedź

Internet Explorer wyświetla prawidłowy certyfikat jako „uszkodzony lub nieprawidłowy podpis”

2 odpowiedź

Obsługa C # dla podpisywania RSA SHA 256 dla poszczególnych elementów XML

1 odpowiedź

Sprawdź podpis .apk w C / native code

Opracowałem aplikację na Androida, która zawiera również natywną część napisaną w C (która nie zależy od aplikacji).Sama aplikacja jest bezużyteczna, jeśli b...

5 odpowiedzi

Jak dowiedzieć się, który magazyn kluczy został użyty do podpisania aplikacji?