Wyniki wyszukiwania dla "iis-7.5"

3 odpowiedź

Jak Response.Write na IIS7.5?

3 odpowiedź

Process.Start () w asp.net?

Wedługmsdn :Kod kontrolny ASP.NET i strona kontrolna serwera są wykonywane w kontekście procesu roboczego ASP.NET na serwerze sieci Web. Jeśli używasz metody...

2 odpowiedź

Ładowanie dowolnej strony MVC kończy się błędem „Element z tym samym kluczem został już dodany”.

Mam sporadyczny problem, który pojawia się tylko na jednym serwerze i powoduje, że wszystkie strony MVC nie ładują się z błędem „Element z tym samym kluczem ...

1 odpowiedź

Aplikacja MVC3 Wewnątrz aplikacji Webforms Routing zgłasza błąd HttpContext.SetSessionStateBehavior w IIS7.5

Używam mieszanej aplikacji MVC w podfolderze aplikacji formularzy internetowych.Wszystko działało świetnie w debugowaniu VS 2010 (Cassini), ale kiedy wdrożył...

1 odpowiedź

Jak korzystać z aspnet_regsql.exe

Mam problemy z tworzeniem użytkowników w aplikacji biznesowej Silverlight, która korzysta z lokalnego serwera internetowego IIS.Jeśli korzystam z Visual Stud...

1 odpowiedź

Zdalne połączenie z IIS7 przy użyciu ServerManager.OpenRemote

Próbuję połączyć się z IIS7 + za pomocą ServerManager.OpenRemote („[Adres IP]”). Łączę się z maszyny hosta HyperV do swoich maszyn wirtualnych klienta. Ciągl...

9 odpowiedzi

Błąd parsera iFrame po aktualizacji do .NET 4.5

4 odpowiedź

Nie można uwierzytelnić się w usłudze ASP.NET Web Api za pomocą HttpClient

Mam usługę ASP.NET Web API, która działa na serwerze internetowym z włączonym uwierzytelnianiem systemu Windows.Mam witrynę klienta zbudowaną na MVC4, która ...

9 odpowiedzi

IIS 7.5 i ASP .NET 2.0

Czy są jakieś znane problemy z usługami IIS 7.5? Otrzymuję następujący błąd, gdy próbuję przeglądać / uruchamiać / wyświetlać dowolną stronę w witrynie.

1 odpowiedź

Jaki jest związek między pulami aplikacji a wątkami procesu roboczego?

Rozwiązywanie problemów z restartami w aplikacji ASP.NET. Aplikacja uruchamia się ponownie około 20 razy dziennie. Zdecydowanie podejrzewamy jedną część apli...