Wyniki wyszukiwania dla "mixed-models"

1 odpowiedź

Pasmo predykcji ekstraktu z dopasowania lme

Mam następujący model

2 odpowiedź

Konwersja powtarzanych miar wzoru mieszanego z SAS na R

Istnieje kilka pytań i postów na temat mieszanych modeli dla bardziej złożonych projektów eksperymentalnych, więc pomyślałem, że ten prostszy model pomoże in...

3 odpowiedź

test na znaczenie interakcji w liniowych modelach mieszanych w nlme w R

5 odpowiedzi

Jak uzyskać współczynniki i ich przedziały ufności w modelach efektów mieszanych?