Wyniki wyszukiwania dla "lattice"

1 odpowiedź

Jak uzyskać spplot (kratownicę), aby nie rysować granic wokół wielokątów

Mam zbiór kodów pocztowych, który zawiera wiele wielokątów do spisku (dokładnie 30 357). W konsekwencji, kiedy ja

2 odpowiedź

Kontrolowanie kleszczy osi i linii osi oddzielnie na siatce R xyplot

Jak mogę usunąć skrzynkę wokół

1 odpowiedź

Jak zmienić etykiety paneli i sublabele osi X w bwplot sieci

3 odpowiedź

Nakładane panele xyplot z zgrupowanymi liniami regresji

1 odpowiedź

R wartość siatki wykresu na mapach

2 odpowiedź

Nie można dodać krzywej prawdopodobieństwa do histogramu

Próbuję wyświetlić wiele histogramów z jednym wykresem za pomocą pakietu kratowego.To mój kod do tej pory:

1 odpowiedź

Jak dodać abline z kratową funkcją xyplot?

Próbuję narysować dwie zmienne: Eeff vs Neff przy użyciu funkcji xyplot pakietu kratowego. Chciałbym wiedzieć, jak dodać linię do tego wykresu punktowego (kt...

1 odpowiedź

Dotplot z paskami błędów, dwie serie, lekki jitter

2 odpowiedź

Mapa cieplna lub wykres dla macierzy korelacji [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Wykreśl macierz korelacji na wykresie 11 odpowiedziPróbowałem wykreślić wykres z macierzy korelacji i mieć trzy kolory do r...

2 odpowiedź

Zakres w niestandardowych funkcjach kratowych (argument grupy)

Proszę rozważyć tę funkcję: