Wyniki wyszukiwania dla "distutils"

1 odpowiedź

Tworzenie MSI z cx_freeze i bdist_msi dla aplikacji PySide

Mam aplikację PySide, którą próbuję spakować do MSI przy użyciu cx_freeze. Mogę z powodzeniem utworzyć instalator MSI, ale mam problem z ustaleniem, jak wyśw...

4 odpowiedź

Jak rozszerzyć distutils za pomocą prostego skryptu po instalacji?

Muszę uruchomić prosty skrypt po zainstalowaniu modułów i programów. Mam mały problem ze znalezieniem prostej dokumentacji, jak to zrobić. Wygląda na to, że ...

4 odpowiedź

pip ignoruje linki zależności w pliku setup.py

Mam plik dependency_links w moim pliku setup.py:

1 odpowiedź

Instalowanie modułów binarnych Pythona w niestandardowej lokalizacji w systemie Windows

Załóżmy, że chcę zainstalować moduł binarny dla Pythona w systemie Windows. Załóżmy, że moduł jest dystrybuowany jako wstępnie zainstalowany instalator

4 odpowiedź

Jak odróżnić distutils od gcc?

Chcę za pomocą Cythona zawrzeć projekt testowy zawierający kod C ++ i OpenMP i zbudować go za pomocą distutils przez a

5 odpowiedzi

Czy możliwe jest włączenie podkatalogów za pomocą dist utils (setup.py) jako części danych pakietu?

3 odpowiedź

Zarządzanie zasobami w projekcie Pythona

Mam projekt w Pythonie, w którym używam wielu plików niebędących kodami. Obecnie są to wszystkie obrazy, ale w przyszłości mogę użyć innych rodzajów plików. ...

1 odpowiedź

Nie można zaimportować distutils.dir_util w systemie Windows

1 odpowiedź

Używanie Cythona do łączenia biblioteki Python z udostępnioną

2 odpowiedź

install_requires na podstawie wersji Pythona

Mam moduł, który działa zarówno w python 2, jak i python 3. W Pythonie <3.2 chciałbym zainstalować określony pakiet jako zależność. Dla Pythona> = 3.2....