Wyniki wyszukiwania dla "setuptools"

3 odpowiedź

Nie można zainstalować MySQL-python

2 odpowiedź

Jak zapobiec pakietowi instalacyjnemu setuptools jako .gg

Na przykład, instalując IPython w systemie Linux (gdzie nie jest zainstalowany setuptools), mam zainstalowany IPython

2 odpowiedź

Jak zrobić easy_install wykonać własne polecenia w pliku setup.py?

Chcę, aby mój plik setup.py wykonał niestandardowe akcje oprócz instalowania pakietu Pythona (np. Instalowanie skryptu init.d, tworzenie katalogów i plików i...

4 odpowiedź

Jak zainstalować narzędzia setuptools?

Próbuję zainstalować narzędzia konfiguracyjne. Po uruchomieniu „sh setuptools-0.6c9-py2.4.egg” otrzymuję następujący komunikat:Odmowa uprawnień: '/usr/li...

1 odpowiedź

Narzędzia konfiguracyjne nie mogą korzystać z łącza z linków zależności

Próbowałem zainstalować pakiet o następującej konfiguracji:

2 odpowiedź

Wykonaj instalację skryptu Pythona za pomocą distutils / setuptools

3 odpowiedź

Python setup.py rozwija vs install

Dwie opcje w pliku setup.py

2 odpowiedź

Dlaczego nie mogę uzyskać dokładnego wyniku do * pip install * ręcznie * python setup.py install *?

1 odpowiedź

Rozwija się różnica między instalacją setup.py i setup.py

1 odpowiedź

Dystrybucja / distutils określa wersję Pythona

Coś podobnego doto... :)Mój projekt to tylko Python 3, a moje pytanie brzmi zasadniczo, jak mówię distutils / distribute / ktokolwiek, że ten pakiet jest tyl...