Wyniki wyszukiwania dla "crash"

1 odpowiedź

Jaka jest różnica między (null) a <null>?

Dostałem przypadkowe awarie w mojej aplikacji, dopóki nie zawęziłem jej do konkretnej metody. W tej metodzie oczekuję

1 odpowiedź

Awaria aplikacji przy uruchomieniu z <256 RAM urządzeń iOS

3 odpowiedź

JVM zawiesza się podczas zapisywania do pliku XLSX (POI)

2 odpowiedź

Awaria systemu Android libc.so?

2 odpowiedź

- [MyClassName copyWithZone:] nierozpoznany selektor wysłany do instancji

2 odpowiedź

QuincyKit / PLCrashReporter: podaj opis * przed * awarią

Używam QuincyKit, który działa na górze PLCrashReporter, aby wykryć awarie produkcyjne w mojej aplikacji iOS i uzyskać dzienniki. Czasami ogromnie pomogłoby ...

1 odpowiedź

cuda nie można naprawić błędu ECC

3 odpowiedź

Jak zdekodować dziennik awarii przy użyciu pliku dSYM w iOS?

3 odpowiedź

Jak zdiagnozować awarię zaćmienia?

2 odpowiedź

Zakończenie aplikacji z powodu niezłapanego wyjątku NSUnknownKey Wyjątek, wartość klucza nie jest kodowana zgodna [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Co to znaczy? „„ NSUnknownKeyException ”, powód:… ta klasa nie jest zgodna z kodowaniem wartości klucza dla klucza X” 66 od...