Wyniki wyszukiwania dla "apache-poi"

3 odpowiedź

Nieprawidłowy odczyt pliku nagłówkowego xls

Czytam jeden plik Excela w moim systemie lokalnym. Używam jar Jar w wersji 3.7, ale otrzymuję błąd Niepoprawny podpis nagłówka; przeczytaj -23008493025510195...

3 odpowiedź

Zdobądź wartość komórki w taki sposób, w jaki została zaprezentowana w Excelu

2 odpowiedź

POI odczytujące ciągi Excel jako numeryczne

2 odpowiedź

Odczyt wartości czasu z arkusza kalkulacyjnego za pomocą poi api

2 odpowiedź

Jak utworzyć dokument Word przy użyciu POI Apache?

5 odpowiedzi

wyjątek podczas czytania pliku Excela poi apache

Problem z odczytaniem rozszerzenia pliku .xlsx w programie Excel 2007, podczas gdy próbuję odczytać z apache poi:

19 odpowiedzi

Jak mogę odczytać ciągi liczbowe w komórkach Excela jako łańcuch (nie liczby)?

5 odpowiedzi

EXcel Sheet POI Validation: Błąd braku pamięci

2 odpowiedź

Użyj POI do przeanalizowania programu Excel, ale uzyskał wyjątek „Niepoprawny podpis nagłówka”

2 odpowiedź

org.apache.xmlbeans.impl.values.XmlValueDisconnectedException podczas dwukrotnego zapisu skoroszytu [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Wyjątek podczas kilkukrotnego zapisywania do dokumentu xlsx przy użyciu apache'a 3.7 7 odpowiedzitworzę metodę zapisu i...