Wyniki wyszukiwania dla "statistics-bootstrap"

1 odpowiedź

Powtórz funkcję ponownego próbkowania przez 1000 razy? Używasz lapply?

Proszę mnie wypuścić! Doceniam każdą pomoc! Dzięki!Mam problem z powtarzaniem próbkowania przez 1000 razy. Próbowałem użyć replicate (), aby to zrobić, ale n...

2 odpowiedź

R: Regresja logistyczna z użyciem bootstrapowanego modelu mieszanego przy użyciu bootMer () nowego pakietu lme4

3 odpowiedź

R statystyki ładowania początkowego według grup dla dużych danych

5 odpowiedzi

Zablokuj ładowanie z listy tematów

Próbuję efektywnie zaimplementować technikę bootstrapu bloku, aby uzyskać rozkład współczynników regresji. Główny zarys jest następujący.Mam zestaw danych pa...