Wyniki wyszukiwania dla "variadic-macros"

5 odpowiedzi

Czy makra mogą być przeciążone liczbą argumentów?

2 odpowiedź

Lepsze makro LOG () przy użyciu metaprogramowania szablonu

1 odpowiedź

Rzucanie wszystkich parametrów przekazanych w MACRO za pomocą __VA_ARGS__

Mam makro

1 odpowiedź

Makro preprocesora variadic FOR_EACH zgodne z MSVC ++ 10

Widziałem kilka pytań z prośbą o zmianę na wariację

2 odpowiedź

Używanie makr lub szablonów do implementacji zestawu funkcji

Mam zestaw metod używanych do instancjonowania i inicjowania zestawu obiektów. Wszystkie wyglądają prawie tak samo, z wyjątkiem liczby argumentów przekazywan...

2 odpowiedź

C Preprocesor do dzielenia „int x” na int & x

Muszę mieć możliwość uzyskania następujących informacji: