Aplikacja kończąca z powodu nieprzechwyconego wyjątku „CALayerInvalidGeometry”, powód: „Granice CALayer zawierają NaN: [0 nan; 280 524] ”

Opracowuję aplikację książkową, w której użytkownicy mogą zmieniać rozmiar czcionki w TextView.

gdy użytkownicy zmieniają rozmiar czcionki, aplikacja zapisuje bieżącą pozycję tekstu, aby nie zmieniać tego po zmianie rozmiaru czcionki przez użytkowników.

W większości przypadków działa dobrze, ale czasami, gdy użytkownicy zmieniają rozmiar czcionki, aplikacja dostaje taki błąd, a ja wciąż nie mogę powiedzieć, jak to naprawić.

Aplikacja kończąca z powodu nieprzechwyconego wyjątku „CALayerInvalidGeometry”, powód: „Granice CALayer zawierają NaN: [0 nan; 280 524] ”* Pierwsze połączenie rzut stos (0x3231e3e7 0x3a019963 0x3231e307 0x33edb4d7 0x33edb30d 0x3419141f 0x3419b82f 0x342d1cf1 0x3414f80d 0xe7bf1 0xe607d 0xfad35 0x34218087 0x34218111 0x34218087 0x3421803b 0x34218015 0x342178cb 0x34217db9 0x341405f9 0x3412d8e1 0x3412d1ef 0x35e455f7 0x35e45227 0x322f33e7 0x322f338b 0x322f220f 0x3226523d 0x322650c9 0x35e4433b 0x341812b9 0xdf9f1 0xdf978) libc ++ abi.dylib: zakończyć nazwie rzucanie wyjątek

Nie mogę również odtworzyć tego problemu w 100%, ponieważ ten problem występuje sporadycznie.

To jest kod. Czy ktoś ma pomysł, aby to naprawić? Z góry dziękuję.

- (UITextRange *)getCurrentTextRange:(UITextView *)textView {

  CGRect bounds        = textView.bounds;
  UITextPosition *start    = [textView characterRangeAtPoint:bounds.origin].start;
  UITextPosition *end     = [textView positionFromPosition:start offset:1];
  UITextRange *textRange   = [textView textRangeFromPosition:start toPosition:end];

  return textRange;
}

- (void)changeFontSize:(UIButton*)button {

  UITextRange *textRange = [self getCurrentTextRange:_textView];
  int fontSize      = [[NSUserDefaults standardUserDefaults] integerForKey:@"fontSize"];

  //button.tag == 1 => decreaseFontSize
  if (button.tag == 1) {

    //set a minimum size
    if (fontSize <= [LSUniversalManager getFontSizeForMinimum]) {
      return;
    }

    fontSize--;

  //button.tag == 2 => increaseFontSize
  } else if (button.tag == 2) {    
    fontSize++;
  }

  _textView.font   = [UIFont systemFontOfSize:fontSize];
  [[NSUserDefaults standardUserDefaults] setInteger:fontSize forKey:@"fontSize"];

  //avoid shifting the scroll position after changing font size
  CGRect rect = [_textView firstRectForRange:textRange];
  [_textView setContentOffset:CGPointMake(0, rect.origin.y)];
}

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion