Wyniki wyszukiwania dla "crash"

7 odpowiedzi

Xcode upada na starcie, być może z powodu zbyt wielu otwartych projektów

2 odpowiedź

android.support.v4.app.Fragment.setUserVisibleHint wskaźnik zerowy przy wznowieniu aplikacji

1 odpowiedź

android.view.InflateException: wiersz pliku binarnego XML nr 8

1 odpowiedź

Pobieranie java.lang.NoSuchMethodError: android.os.FileUtils.getFatVolumeId w 4.2.2 i nowszych systemach operacyjnych

Mam problem z usługą onCreate () podczas próby uzyskania identyfikatora karty SD. Korzystanie z klasy FileUtils pakietu android.os z src-external / android-c...

2 odpowiedź

C ++ „Hello World.exe” ulega awarii - „Hello World.exe przestał działać.” W wierszu polecenia

1 odpowiedź

PHP / Apache zawiesza się na skrypcie (błąd segmentacji (11)

2 odpowiedź

android: kamera.getParameters () zawiesza aplikację

5 odpowiedzi

Pobieranie dziennika awarii i wysłanie go jako e-mail

3 odpowiedź

Napraw błąd danych podstawowych

3 odpowiedź

malloc: *** error: niepoprawna suma kontrolna dla uwolnionego obiektu - obiekt został prawdopodobnie zmodyfikowany po zwolnieniu

Mam duży problem z moją aplikacją iOS: czasami zawiesza się bez szczegółowego błędu debugowania. Ślad stosu jest pusty. Są to jedyne dwie linie na stosie:awa...