Wyniki wyszukiwania dla "s-expression"

2 odpowiedź

Czy istnieje narzędzie C # do dopasowywania wzorców w drzewach (składni parse)?

Pracuję nad projektem NLP (Natural Language Processing), w którym używam parsera składniowego do utworzenia składniowego drzewa analizującego dane z danego z...

2 odpowiedź

Parsowanie S-Expressions

wpadłem nato pytanie dzisiaj wcześniej:Przykładowe dane wejściowe: Wpadłem na Joe i Jill, a potem poszliśmy na zakupyPrzykładowy wynik: [TOP [S [S [NP [PRP I...

2 odpowiedź

Emacs: kuloodporna lista?

3 odpowiedź

Wspólne seplenienie: czy istnieje mniej bolesny sposób wprowadzania wyrażeń matematycznych?