Wyniki wyszukiwania dla "clang-format"

4 odpowiedź

Gdzie jest format clang i clang-format.py w Mac OS X z zainstalowanymi Xcode Command Line Tools?

3 odpowiedź

Jak karmić wtyczkę Visual Studio Clang-Format za pomocą pliku w formacie clang?

Więc japobrane, zainstalowane i wstawione do ścieżki wtyczki formatowania klangów. Przetestowałem go również i działa dla opcji formatowania Google (Mozilla ...