Wyniki wyszukiwania dla "mediacodec"

1 odpowiedź

Android MediaCodec dekoduje surową ramkę h264

2 odpowiedź

W systemie Android, jak przekazać predefiniowaną powierzchnię do MediaCodec do kodowania?

Mam aplikację, która zarządza własnym GLSurfaceView, a teraz chcę użyć nowej funkcji MediaCodec systemu Android 4.3, która pobiera powierzchnię jako dane wej...

2 odpowiedź

Konwertowanie obrazów na wideo

1 odpowiedź

Dekoder Mediacodec zawsze wygasa z dekodowaniem pliku H264

2 odpowiedź

MediaCodec Video Streaming From Camera niewłaściwa orientacja i kolor

1 odpowiedź

Jak wygenerować podstawowy strumień AAC ADTS z Android MediaCodec

Co próbuję zrobić: użyj MediaCodec Androida do zakodowania surowych próbek audio PCM w surowym pliku AAC.Mam problem: kiedy używam FFMPEG do spakowania wygen...

2 odpowiedź

Jak zapisać SurfaceTexture jako bitmapę

1 odpowiedź

MediaCodec z wejściem powierzchniowym: tworzenie fragmentarycznych danych wyjściowych

Próbuję tworzyć krótkie sekwencyjne pliki mp4 z danych CameraPreview za pośrednictwem

1 odpowiedź

Problemy z MediaExtractor

Próbuję uzyskać określone klatki w określonym czasie jako obrazy z filmu przy użyciu

2 odpowiedź

Ekran Recorder Android Plugin w Unity