Wyniki wyszukiwania dla "mediacodec"

2 odpowiedź

Jak zapisać SurfaceTexture jako bitmapę

1 odpowiedź

Jak uzyskać wartości wyrównania kroku i płaszczyzny Y dla kodera MediaCodec

4 odpowiedź

Jak zainicjować MediaFormat, aby skonfigurować MediaCodec do dekodowania surowych danych AAC?

Mam dziwny problem z odtwarzaczem StreamPlayer i potrzebuję wszelkiej pomocy.Głównym celem, jaki muszę osiągnąć, jest StreamPlayer, który jest w stanie odtwa...

2 odpowiedź

W systemie Android, jak przekazać predefiniowaną powierzchnię do MediaCodec do kodowania?

Mam aplikację, która zarządza własnym GLSurfaceView, a teraz chcę użyć nowej funkcji MediaCodec systemu Android 4.3, która pobiera powierzchnię jako dane wej...

2 odpowiedź

Jak korzystać z MediaCodec bez MediaExtractor dla H264

Muszę użyć MediaCodec bez MediaExtractor i czytam plik za pomocą FileInputStream. Obecnie nie działa, wyświetla zielonkawy kod na ekranie.To jest cały kod źr...

1 odpowiedź

Android MediaCodec dekoduje surową ramkę h264

1 odpowiedź

Problemy z MediaExtractor

Próbuję uzyskać określone klatki w określonym czasie jako obrazy z filmu przy użyciu

2 odpowiedź

Ekran Recorder Android Plugin w Unity

1 odpowiedź

Zmiana rozmiaru powierzchni dla zmiany współczynnika proporcji na ekranie wideo w systemie Android

Pracuję nad projektem wideokonferencji. Mój ekran wideo używa widoku powierzchni. Teraz podczas połączenia wideo istnieje szansa na zmianę proporcji dla przy...

2 odpowiedź

Użyj MediaCodec i MediaExtractor do dekodowania i kodowania wideo

Muszę dekodować wideo w sekwencję bitmap, aby móc je modyfikować, a następnie kompresować z powrotem do pliku wideo w Androidzie.Planuję to zarządzać za pomocą