Wyniki wyszukiwania dla "edmx-designer"

3 odpowiedź

EDMX .NET 4.5 do 4.0?

Używamy Entity Framework i stworzyliśmy nasz EDMX, kiedy nasz projekt został przygotowany do budowania .NET 4.5. Teraz chcemy przełączyć się na .NET 4.0, ale...