Wyniki wyszukiwania dla "hibernate-spatial"

2 odpowiedź

Używanie JPA Criteria Api i hibernacja przestrzenna 4 razem

Biorąc pod uwagę przykład zapytania:http://www.hibernatespatial.org/tutorial-hs4.html