Migracja nie zmienia mojego stołu

Właśnie włączyłem migracje w moim projekcie i dodałem kilka pólUserProfile:

[Table("UserProfile")]
public class UserProfile
{
  [Key]
  [DatabaseGeneratedAttribute(DatabaseGeneratedOption.Identity)]
  public int UserId { get; set; }
  public string UserName { get; set; }
  public string Email { get; set; }
  public string Description { get; set;}
  public DateTime? CreatedOn { get; set; }
  public DateTime? LastAccess { get; set; }
}

I Add-migration AddFieldsForUserProfile i stworzył:

  ...
  public override void Up()
  {
    AddColumn("dbo.UserProfile", "Email", c => c.String());
    AddColumn("dbo.UserProfile", "Description", c => c.String());
    AddColumn("dbo.UserProfile", "CreatedOn", c => c.DateTime());
    AddColumn("dbo.UserProfile", "LastAccess", c => c.DateTime());
  }
  ...

Update-database -verbose dało to wyjście:

Target database is: 'Hifi.Models.HifiContext' (DataSource: (localdb)\v11.0, Provider: System.Data.SqlClient, Origin: Convention).
Applying code-based migrations: [201303311011083_AddFieldsForUserProfile].
Applying code-based migration: 201303311011083_AddFieldsForUserProfile.
ALTER TABLE [dbo].[UserProfile] ADD [Email] [nvarchar](max)
ALTER TABLE [dbo].[UserProfile] ADD [Description] [nvarchar](max)
ALTER TABLE [dbo].[UserProfile] ADD [CreatedOn] [datetime]
ALTER TABLE [dbo].[UserProfile] ADD [LastAccess] [datetime]
[Inserting migration history record]
Running Seed method.

Najwyraźniej wszystko poszło dobrze, ale po otrzymaniu błędu, że coloumn CreatedOn nie istnieje, zajrzałem do bazy danych za pomocą Eksploratora serwera i rzeczywiście, w moim systemie brakuje wszystkich 4 kolorów.UserProfile stół. Co zrobiłem źle?

Edytować

Znalazłem mój błąd. Jakoś miałem dwa różnemdf plikiaspnet-Hifi-20130330054424.mdf iHifi.Models.HifiContext.mdf który miał ten sam rozmiar pliku i założyłem, że oba są konieczne. Mój Eksplorator serwera korzystał zaspnetxx.mdf i wprowadzono zmiany w bazie danychHifiContext.mdf. Wstyd mi.

W powiązanej notatce miałem problemy z prawidłowym wyświetleniem listy wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Zawsze był pusty, ale mogłem się zalogować bez zarzutu. Jakoś do logowaniaaspnetxx.mdf był pytany, ale mójMemberListController zapytałHifiContext.mdf. Po zmianie ciągu połączenia początkowo nie miałem zarejestrowanych użytkowników, dodawano nowychHifiContext.mdf a lista działała poprawnie. Jak to się stało?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion