Wyniki wyszukiwania dla "jersey-2.0"

17 odpowiedzi

java.lang.ClassNotFoundException: com.sun.jersey.spi.container.servlet.ServletContainer

4 odpowiedź

Usługi Jersey z Tomcat i Eclipse

3 odpowiedź

jersey 2.3.1 i kwestie kompatybilności wiosennej integracji

Próbuję stworzyć spokojny projekt serwisowy, który będzie wykorzystywał jersey i spring. pobrałem początkowo słoiki zależne jersey1.8 dostałem też jersey-spr...

1 odpowiedź

jersey-spring3 tworzenie instancji Spring-managed bean (null!)

Po pierwsze chcę podkreślić, że jest to największy problem pod względem czasu straconego, z jakim kiedykolwiek miałem do czynienia w mojej karierze. (Ponad d...

1 odpowiedź

Klient AngularJS, JAX-RS Jersey Rest Service - zgłoszenie klienta aplikacji / json „Błąd podczas analizowania typu nośnika”

Używam poniższego kodu klienta AngularJS do wykonania żądania postu HTTP z ładunkiem sformatowanym JSON do usługi odpoczynku jersey

2 odpowiedź

Określ niestandardowy kontekst aplikacji

Przenosimy niektóre z naszych usług transmisji danych z Jersey 1.x za pomocą jersey-spring do Jersey 2.x za pomocą jersey-spring3.Mamy kilka klas testowych, ...

2 odpowiedź

Interceptor CDI wstrzyknięty do usługi RS Jersey (zasób) nie działa?

1 odpowiedź

Używając Jersey 2.0, w jaki sposób można zarejestrować instancję wiążącą na żądanie?

... jeśli instancja musi być skonstruowana ręcznie, być może przez klasę fabryczną innej firmy? Poprzednio (Jersey 1.x) zrobiłbyś coś takiego:

7 odpowiedzi

Nie można udawać obiektu odpowiedzi klienta Glassfish Jersey

1 odpowiedź

GlassFish 4.0 w / Jersey zwraca 500 wewnętrznych błędów serwera bez wyjątku