Wyniki wyszukiwania dla "pug"

4 odpowiedź

Jade: zmiana aktywnego elementu menu w szablonie nadrzędnym

2 odpowiedź

Parser PHP Jade Template

Szukam implementacji PHP silnika szablonów Jade używanego w NodeJS. Ostatnio próbowałemJade.php, ale jest niekompletny, ponieważ nie obsługuje dziedziczenia ...

3 odpowiedź

Instrukcje warunkowe IE w silniku szablonów Jade

Jak mogę przekonwertować następujące instrukcje warunkowe IE w języku JADE:

1 odpowiedź

Zachowanie nowych linii w Jade

Ilekroć renderuję szablon JADE, otrzymuję cały kod HTML w jednej linii. Utrudnia to odczyt w trybie wyświetlania źródła. Jak mogę powiedzieć JADE, aby utworz...

1 odpowiedź

Drukowanie (lub odkształcanie JSON) za pomocą nodejów i jadeitu

Przeglądałem dokumentację Jade i wyszukiwania google, ale nic nie słychać. Próbuję wydrukować łańcuch JSON z widokiem, ale bez względu na to, jak próbuję wyd...

3 odpowiedź

Integrowanie Jade w zadaniach serwera / zegarka / przeładowania Yeomana

Bawiłem się zRolnik & Jadeit. Stworzyłem małą aplikację testową za pośrednictwem

5 odpowiedzi

Dostęp do lokalnych zmiennych Express.js w JavaScript po stronie klienta

2 odpowiedź

Łączenie z innymi plikami jade

3 odpowiedź

Express + jade: zmienna lokalna niedostępna w widoku

Natknąłem się na bardzo podstawowy problem, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Pracuję z

2 odpowiedź

wysyłanie poczty za pomocą nodemailer - adres e-mail z pola jest niepoprawny

Próbuję skonfigurować formularz kontaktowy z nodemailer. Oto, co jest w moim app.js: