Wyniki wyszukiwania dla "pug"

5 odpowiedzi

Wiele linii dla długiej wartości atrybutu w Jade / Pug

Jak napisać długą wartość atrybutu w wielu wierszach w Jade / Pug?Ścieżki SVG wydają się być naprawdę długie. Chcemy napisać wartość atrybutu w wielu wiersza...

1 odpowiedź

Zachowanie nowych linii w Jade

Ilekroć renderuję szablon JADE, otrzymuję cały kod HTML w jednej linii. Utrudnia to odczyt w trybie wyświetlania źródła. Jak mogę powiedzieć JADE, aby utworz...

1 odpowiedź

Prześlij formularz Jade

Jaki jest błąd w następującym szablonie formularza Jade? Nie mogę go przekazać.

2 odpowiedź

Ustaw tytuł strony z szablonu dziecka w Jade

2 odpowiedź

pobierz agenta użytkownika z jadeitu

Próbuję przenieść skrypt, który napisałem do groovy, do jade, i natknąłem się na blokadęMuszę uzyskać dostęp do agenta użytkownika z pliku jade. Oto, co prób...

3 odpowiedź

Integrowanie Jade w zadaniach serwera / zegarka / przeładowania Yeomana

Bawiłem się zRolnik & Jadeit. Stworzyłem małą aplikację testową za pośrednictwem

10 odpowiedzi

Jaki jest pożytek z Jade lub Handlebars podczas pisania aplikacji AngularJs

2 odpowiedź

Rzeczywiste użycie szablonu Jade i angularjs

Buduję stronę internetową za pomocą nodejs i express. Jak sprawić, by podziały na stronie były dynamiczne? Czy do tego służy Jade? jeśli nie, jak to zrobić? ...

2 odpowiedź

Renderowanie HTML w zmiennej za pomocą Jade

Mam tekst zapisany w zmiennej zawierającej jakiś HTML. Na przykład <b> kot </b> w kapeluszu. Jednak gdy renderuję go w Jade, pojawia się z tagami...

2 odpowiedź

Załaduj ponownie stronę po res.redirect („powrót”) na trasie

Pracuję nad aplikacją, która pozwala na przesyłanie zdjęć i tworzenie albumów. Wszystko działa dobrze, jeśli po utworzeniu albumu nowy album nie jest wyświet...