Wyniki wyszukiwania dla "nfc"

1 odpowiedź

Emulacja karty hosta w Nexus 7 2012

3 odpowiedź

Urządzenie z systemem Windows Phone 8 jako karta dostępu zbliżeniowego

2 odpowiedź

Android / NFC: Pobierz tag w onCreate () bez nowego zamiaru

3 odpowiedź

Jak czytać tag NFC?

1 odpowiedź

Jak sformatować tag NFC w formacie NDEF

Mam znacznik Mifare Classic1K NFC, ale nie mogę zapisać na nim żadnej treści. Jest zapisywalny, ale wygląda na to, że nie jest sformatowany w NDEF, co jest w...

2 odpowiedź

NFC. Rozpocznij aktywność podczas skanowania wiadomości NDEF

Próbuję rozpocząć działanie, gdy mój smartfon skanuje wiadomość NDEF. To jest mój manifest:

2 odpowiedź

Wyklucz telefony z systemem Android innych niż NXP z NFC (jak Nexus 4/10)

2 odpowiedź

Rekord AAR w NFC: Gdzie jest ładunek?

Wedługta odpowiedźi sprawdzone przez testowanie, kiedy używasz Android Beam do przesuwania wiadomości NFC zawierającej rekord AAR, urządzenie odbierające roz...

1 odpowiedź

Otwórz użycie symulatora NFC

Chciałbym wiedzieć, jak prawidłowo korzystać z symulatora Open NFC, przeszedłem już podobny post w:Pierwsze kroki z emulatorem Open NFCale mój problem jest p...

6 odpowiedzi

odczyt karty EMV za pomocą PPSE, a nie PSE

Próbuję odczytać dane z karty zbliżeniowej Visa Paywave.Dla Paywave muszę przesłać SELECT używając PPSE (2PAY.SYS.DDF01) zamiast PSE (1PAY.SYS.DDF01).Książka...