Wyniki wyszukiwania dla "android-cursorloader"

1 odpowiedź

Pokazywanie określonej strony, gdy po raz pierwszy utworzono pagera

Mam fragment, który zawiera

3 odpowiedź

Jak CursorLoader automatycznie aktualizuje widok, nawet jeśli aplikacja jest nieaktywna?

Pracowałem nad małą aplikacją do listy zadań. Użyłem CursorLoader do zaktualizowania ToDolistview u dostawcy treści. Mam napisaną funkcję

4 odpowiedź

Jak sortować wyniki CursorLoader?

1 odpowiedź

CursorLoader with startManagingCursor ()

Używam CursorLoader w mojej aplikacji do wykonywania transakcji DB.Moja aplikacja ma również metodę wywołującą startManagingCursor (), która jest przestarzał...

1 odpowiedź

IllegalStateException - Obsługa LoaderManager z AutocompleteTextView

Jedną z korzyści, które myślałem o użyciu CursorLoaders i Loadermanagers, było to, że nie trzeba było ręcznie zarządzać cyklem życia kursora. Użyłem więc pro...

3 odpowiedź

SimpleCursorTreeAdapter i CursorLoader dla ExpandableListView

1 odpowiedź

AutoCompleteTextView wspierany przez CursorLoader

1 odpowiedź

Jak mogę odświeżyć kursor z CursorLoader?

1 odpowiedź

Co należy ustawić CursorAdapter (kontekst kontekstowy, kursor c, flagi int), aby działał z CursorLoader?

1 odpowiedź

co będzie uri dla bazy danych Sqlite, która znajduje się w SDCARD w CursorLoader