Wyniki wyszukiwania dla "event-handling"

1 odpowiedź

Zdarzenie nie działa na dynamicznie utworzonym elemencie

Wyciągam włosy, próbując dowiedzieć się, dlaczego zdarzenie mouseover nie będzie działać z programem obsługi .on z dynamicznie tworzonym elementem z ajax. Je...

3 odpowiedź

C # Anuluj zamykanie systemu Windows

Chcę, aby moja aplikacja mogła zapobiec zamknięciu okien. Wiem, że jest do tego polecenie systemowe. ale nie pracuj dla mojego programu. używam tego kodu do ...

1 odpowiedź

Zdarzenie rozmycia zostało uruchomione po ustawieniu ostrości

Używam następującego kodujsFiddle:

6 odpowiedzi

Czy treści ładowane przez AJAX mają „dokument już jest”?

2 odpowiedź

Powiadomienie o zamknięciu interfejsu WPF

7 odpowiedzi

Dlaczego w C # nie mogę przetestować, czy procedura obsługi zdarzeń jest pusta w dowolnym miejscu poza klasą, która jest zdefiniowana?

Jestem pewien, że po prostu nie rozumiem czegoś podstawowego w przypadku zdarzeń i / lub delegatów w języku C #, ale dlaczego nie mogę wykonać testów boolows...

2 odpowiedź

Odwołaj się do „this” w dynamicznej obsłudze zdarzeń

W mojej klasie „myClass” używam Reflection.Emituj, aby dynamicznie zapisywać moduł obsługi zdarzeń dla jednego z członków klasy myClass.Zrobiłem to z powodze...

7 odpowiedzi

Obsługa zdarzeń JavaScript z parametrami

1 odpowiedź

C ++ MSAPI 5: SetNotifyCallbackFunction nie działa

1 odpowiedź

Obsługa zdarzeń wiąże się z funkcją anonimową i nazwaną funkcją

wiem