Wyniki wyszukiwania dla "jacoco"

2 odpowiedź

Jakie są różnice między trzema metodami analizy pokrycia kodu?

Ta strona sonaru w zasadzie wymienia różne metody stosowane przez różne narzędzia do analizy pokrycia kodu:Oprzyrządowanie do kodu źródłowego(Używane przezKo...

2 odpowiedź

Zasięg kodu Jacoco Gradle - Następnie opublikuj / pokaż w Jenkins

Próbuję ustawić pokrycie kodu dla projektu aplikacji Java.Nazwa projektu: NewAppStruktura projektu:src / java / ** (kod źródłowy)src / java-test (testy jedno...

5 odpowiedzi

Błąd wtyczki Maven JaCoCo

W moim pliku pom.xml skonfigurowałem wtyczkę Maven JaCoCo w następujący sposób:

1 odpowiedź

jacoco nie wyklucza klas podczas używania mrówek

Mam problem z uzyskaniem celu mrówki jacoco / junit, aby wykluczyć klasy z zasięgu. Mogę sprawić, żeby wykluczył pakiety, ale z czymś takim:

9 odpowiedzi

Jak skonfigurować wielomodułowy Maven + Sonar + JaCoCo, aby uzyskać połączony raport pokrycia?

Szukałem w internecie tego. Istnieje wiele odpowiedzi na pół, które dotyczą właściwości Mavena, takich jak

3 odpowiedź

Brakujące gałęzie podczas używania assertTrue zamiast assertNull

2 odpowiedź

Zasięg Jacoco Unit i testy integracyjne - indywidualne i ogólne [zamknięte]

1 odpowiedź

Jacoco i Arquillian w wielo-modułowym projekcie Maven

2 odpowiedź

Jak obliczyć pokrycie kodu testów selenu w odniesieniu do kodu aplikacji internetowej

11 odpowiedzi

Uzyskiwanie „Pomijanie wykonania JaCoCo z powodu braku pliku danych wykonawczych” po wykonaniu JaCoCo

Używam Maven 3.0.3, JUnit 4.8.1 i Jacoco 0.6.3.201306030806 i próbuję tworzyć raporty pokrycia testów.Mam projekt tylko z testami jednostkowymi, ale nie mogę...