Wyniki wyszukiwania dla "java-ee-6"

1 odpowiedź

@Aplikacja CDI AppplicationScoped i @PersistenceContext - czy jest to bezpieczne?

Czy można bezpiecznie zrobić coś takiego z CDI?

3 odpowiedź

Skonfiguruj Java EE 6 na dev / QA / prod

Mam aplikację Java EE 6, którą buduję z Maven, koduję w NetBeans 7 i wdrażam na GlassFish 3.1.2. Gdy zbliżam się do końca, znajduję się przy wdrażaniu wersji...

4 odpowiedź

Zagnieżdżone transakcje JPA i blokowanie

Rozważmy scenariusz, w którym istnieją dwie metody w różnych bezstanowych komponentach bean

1 odpowiedź

Wstaw plik za pomocą @Resource i JNDI w JEE6

1 odpowiedź

@PersistenceContext EntityManager bezpieczeństwo wątków w Spring i Java EE

1 odpowiedź

Nie można anulować @Asynchroniczne wywołanie do EJB

Co robię źle w tym najprostszym przykładzie? (Glassfish 4.0-b87 + Eclipse Kepler m6)My.java

1 odpowiedź

Czy istnieje sposób na sprawdzenie, czy stan jest aktywny bez przechwytywania ContextNotActiveException?

Chciałbym wiedzieć, czy

4 odpowiedź

EJB 3.1 @EJB Injection do POJO

1 odpowiedź

Formularz logowania w Servlet 3.0 przy użyciu adnotacji

3 odpowiedź

Jak zdefiniować <welcome-file-list> i <error-page> w web.xml-less serwletu 3.0?