Wyniki wyszukiwania dla "street-address"

7 odpowiedzi

Jakie są sposoby dopasowania adresów ulic w SQL Server?

Mamy kolumnę adresów ulic:123 Klon Rd.321 1st Ave.itp...Czy jest jakiś sposób na dopasowanie tych adresów do danych wejściowych? Wejście będzie adresem ulicy...

8 odpowiedzi

Jak analizować tekst swobodny / adres pocztowy poza tekstem i na komponenty

Prowadzimy działalność głównie w Stanach Zjednoczonych i staramy się poprawić jakość obsługi użytkowników, łącząc wszystkie pola adresowe w jednym obszarze t...

6 odpowiedzi

strategie wyszukiwania duplikatów adresów pocztowych

Próbuję wymyślić metodę znajdowania duplikatów adresów na podstawie wyniku podobieństwa. Rozważ następujące duplikaty adresów:

4 odpowiedź

Używanie adresu zamiast długości i szerokości geograficznej dzięki Google Maps API

Słyszałem, że możliwe jest przesłanie adresu zamiast długości i szerokości geograficznej, co byłoby o wiele bardziej wykonalne dla mojego systemu. Użytkownik...

2 odpowiedź

Czy istnieje parser Java, który może analizować adresy w ten sposób [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Jak analizować tekst swobodny / adres pocztowy poza tekstem i na komponenty 8 odpowiedziUżywam Java 6. Szukam automatyczneg...

20 odpowiedzi

Jak przeprowadzasz walidację adresu?

6 odpowiedzi

Wyrażenie regularne PHP Adres US

7 odpowiedzi

Parse A Steet Address na komponenty

Czy ktoś ma klasę php lub wyrażenie regularne do parsowania adresu na komponenty? Powinien przynajmniej podzielić się na te elementy: informacje o ulicy, sta...