Wyniki wyszukiwania dla "rpc"

1 odpowiedź

Porównanie modułu wieloprocesorowego i pyro?

2 odpowiedź

Rejestrowanie 32-bitowej biblioteki DLL z 64-bitowym regsvr32

Rozważenie następującego zrozumieniaProces 32-bitowy nie może załadować biblioteki 64-bitowej lub odwrotnie.Do rejestracji / wyrejestrowania biblioteki DLL

2 odpowiedź

Erlang: zdalne połączenie a wysyłanie wiadomości

Chciałbym wykonać jakąś procedurę na zdalnym węźle. I nie jestem pewien, który jest najlepszy sposób, aby to zrobić. Mogę napisać

3 odpowiedź

jak scentralizować ekran „ładowania” dla GWT RPC?

Jak mogę scentralizować zarządzanie ikoną „ładowania” dla wywołań RPC GWT async? Szukam sposobu, aby każde wywołanie asynchroniczne automatycznie uruchamiało...

2 odpowiedź

Bufory protokołów Java RPC Stack

Wedługto Wpis w Wikipedii:„Bufory protokołów są bardzo podobne do protokołu Thrift z Facebooka, z wyjątkiem tego, że nie zawierają konkretnego stosu RPC do u...

1 odpowiedź

Wordpress XML-RPC i polecane obrazy

Obecnie opracowuję wtyczkę dla klienta, który co godzinę pobiera kanał XML i umieszcza go w wordpressie i mam problem z wysłaniem polecanego obrazu do postu....

2 odpowiedź

kod po Gwt rpc AsyncCallbak nie zostanie wykonany?

Nie rozumiem, dlaczego kod po AsyncCallback gwt rpc nie zostanie wykonany?na przykład mam interfejs AppService rozszerza RemoteService, więc będę miał AsyncA...

2 odpowiedź

Pika blocking_connection.py losowy limit czasu połączenia z RabbitMQ

mam królika mq działającego na maszyniezarówno klient, jak i rabbitMQ działają w tej samej siecirabbitMQ ma wielu klientówmogę pingować klienta z rabbitMQ iz...

4 odpowiedź

IDL dla interfejsu JSON REST / RPC

Projektujemy dość złożone API REST, w którym większość I / O to obiekty zakodowane w JSON o określonej strukturze. Jednym z wyzwań, jakie znaleźliśmy, jest u...

5 odpowiedzi

Rejestruj wszystkie interakcje sieciowe aplikacji Java

Mam potworną aplikację Java (klient mało znanego serwera aplikacji GNUEnterprise) i jej źródło, które mogę skompilować po wprowadzeniu w niej zmian. Aplikacj...