Wyniki wyszukiwania dla "odata"

3 odpowiedź

Filtruj po rozwiniętych obiektach w OData

Jak zastosować warunki filtrowania na rozwiniętych obiektach w OData?Załóżmy, że mam jednostkę nadrzędną jako

4 odpowiedź

WebAPI OData 5.0 Beta - Dostęp do GlobalConfiguration powoduje błąd bezpieczeństwa

Niedawno zainstalowałem przedpremierową wersję środowiska WebApi OData 5.0, aby grać z nową obsługą $ expand. Wszystko zbudowane w porządku, ale mam dziwny w...

2 odpowiedź

Uaktualniono do EF 6 (RTM) - Pobieranie System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectContext nie może być używane do zwracania typu System.Data.Objects

Po prostu zaktualizowałem usługę WCF .NET 4.5, która ma także usługę OData do korzystania z EF 6. Usługa OData pracowała oczywiście przed aktualizacją. Teraz...

1 odpowiedź

Jak połączyć się z punktem końcowym Odata CRM Dynamics Online LinqPad?

Jestem w stanie połączyć się z samo-hostowanymi witrynami CRM w porządku z domyślnym sterownikiem Odata w LinqPad. Identyfikator URI, którego używam w oknie ...

1 odpowiedź

WinJS OData JSON

spróbuj wysłać dane do mojej bazy danych przez serwis internetowy, aby uzyskać ten błąd:

1 odpowiedź

Jak uaktualnienie z pełnego JSON do światła JSON wpłynie na kogoś, kto tylko przegląda dane, a nie na metadane?

Czy ktoś może mi wyjaśnić zwięźle w prostym języku angielskim z kilkoma punktami, jakie są główne różnice między pełnym gadżetem JSON i światłem JSON dla usł...

1 odpowiedź

Web API OData: Jak możesz rozwinąć pojedynczy obiekt?

Czytałem obate artykuły wiele razy, aby spróbować znaleźć sposób użycia

2 odpowiedź

Korzystaj z usługi Odata i uzyskaj wynik w JSON

0 odpowiedzi

Konsumowanie usługi C # WCF z klienta Delphi 2010: Baza danych i struktura podmiotu

Przeprowadzam migrację aplikacji win32 Delphi VCL napisanej w Delphi 2010 do architektury wielowarstwowej.Aplikacja w szerokim zakresie wykorzystuje ExpressG...

2 odpowiedź

częściowa aktualizacja asp.net mvc web api z łatą OData

Używam HttpPatch do częściowej aktualizacji obiektu. Aby to osiągnąć, używam metody Delta i Patch od OData (wspomniane tutaj:Jaki jest obecnie zalecany sposó...