Wyniki wyszukiwania dla "nsurlconnection"

2 odpowiedź

Przesyłanie dużych obrazów za pomocą Base64 i JSON

3 odpowiedź

NSURLConnection uzyskiwanie pliku JSON

Moja aplikacja na iOS pobiera kod wewnątrz (np. 101) i przez ten kod odczytuje plik JSON (np. 101.json) na serwerze i odczytuje dane wewnątrz. Wszystko dział...

2 odpowiedź

Jaka jest sytuacja dotycząca limitu czasu NSURLConnection w systemie iOS5?

Próbuję znaleźć definitywną odpowiedź na pytanie, czy można ustawić wartość limitu czasu na używanie NSURLConnection w iOS 5 (chciałbym ustawić ją na 30 seku...

3 odpowiedź

NSURLConnection zamyka się wcześnie na GET

Pracuję nad metodą centralizacji moich połączeń URL do wysyłania i odbierania danych JSON z serwera. Działa z POST, ale nie GET. Używam serwera Google App En...

3 odpowiedź

NSURLRequest Timeout IOS

2 odpowiedź

UITableView Lazy Image Load, obrazy pojawiają się po przewinięciu tabeli STOPS

Zaimplementowałem ładowanie leniwych obrazów dla mojego UITableView za pomocą NSUrlConnection. To wszystko działa bardzo ładnie. Kiedy otwieram stół, automat...

2 odpowiedź

NSURLConnection - wyłącza mechanizm odpowiedzi na wyzwanie uwierzytelnienia

SYTUACJAKorzystanie z AFNetworking (NSURLConnection) w celu uzyskania dostępu do interfejsu API mojego serweraInterfejs API wymaga uwierzytelniania podstawow...

6 odpowiedzi

Jak znaleźć rozmiar pliku przed pobraniem go w iOS 7?

3 odpowiedź

Czy NSURLConnection korzysta z NSURLCache?

Próbuję dowiedzieć się, jak używać struktury ładowania adresów URL do ładowania adresów URL z wykorzystaniem buforowania.Używam NSURLConnections i zasilam je...

2 odpowiedź

Maksymalna liczba współbieżnych NSURLConnections z tym samym hostem?

Mam problem z aplikacją OS X, która tworzy wiele trwałych połączeń z tym samym hostem za pomocą NSURLConnection. Tworzę osobne połączenie dla różnych pomiesz...