Wyniki wyszukiwania dla "approximate"

2 odpowiedź

Przybliżone dopasowanie tekstu w Excelu [zamknięte]

Próbuję sprawdzić, ile ciągów w kolumnie A w przybliżeniu odpowiada łańcuchowi w kolumnie B.Przykład:Jeśli mam kolumnę „angry_birds_iph_app” w kolumnie B, a ...

2 odpowiedź

Jak korzystać z n-gramów zbliżonych do pasujących do Solr?