Wyniki wyszukiwania dla "storage-class-specifier"

1 odpowiedź

Specyfikator klasy pamięci _Thread_local w C?

Przeczytałem notatkę w książceC Jak programować 7. o jakiejś nowej standardowej klasie pamięci C o nazwie

3 odpowiedź

Specyfikatory deklaracji i deklaratory

W odniesieniu do pytaniaGdzie w deklaracji można umieścić specyfikator klasy składowania? Zacząłem analizować koncepcję

4 odpowiedź

Czy zmienną można zadeklarować zarówno jako statyczną, jak i zewnętrzną?

Dlaczego poniższe dane nie są kompilowane?

3 odpowiedź

Gdzie w deklaracji można umieścić specyfikator klasy składowania?

6 odpowiedzi

Jaki jest pożytek ze statycznej zmiennej lokalnej, gdy możemy uzyskać zmienną globalną za ten sam koszt?

W C, jakie jest zastosowanie statycznej klasy pamięci, gdy zmienna zewnętrzna może służyć swojemu celowi przy tym samym koszcie, tj. oba zajmują miejsce w se...