Wyniki wyszukiwania dla "fieldset"

2 odpowiedź

CSS3 dla HTML5 Legend wewnątrz zestawu

Czy możesz zasugerować CSS, aby uzyskać efekt opisany poniżej (używając gradientu i granic CSS3)?Aktualna wersja HTML jest wymieniona poniżej:

2 odpowiedź

Etykiety, pola wyboru i przyciski opcji

4 odpowiedź

<fieldset> zmienia rozmiar źle; wydaje się mieć nieusuwalny `min-width: min-content`

Problemmam