Wyniki wyszukiwania dla "microbenchmark"

3 odpowiedź

Przechwytywanie (zewnętrznie) zużycia pamięci danego wywołania zwrotnego

ProblemPowiedzmy, że mam tę funkcję:

2 odpowiedź

Zrozumienie wyjścia -XX: + PrintCompilation

Używam kilku mikro benchmarków na kodzie iteracji listy Java. Użyłem flag -XX: + PrintCompilation i -verbose: gc, aby upewnić się, że nic się nie dzieje w tl...