Wyniki wyszukiwania dla "ideserializationcallback"

4 odpowiedź

IDeserializationCallback vs AtDeserializedAttribute

O ile rozumiem, interfejs IDeserializationCallback i zdarzenie OnDeserialized mogą być używane, gdy obiekt musi wykonać pewne zadanie po deserializacji.IDese...